Rozhodování

Názory na podporu rozhodování pomáhají manažerům v procesu rozhodování tím, že nabízejí přehled o architektonických vztazích mezi doménami, obvykle prostřednictvím projekcí a křižovatek základních modelů, ale také pomocí analytických technik.


Deciding

Decision support viewpoints assist managers in the process of decision- making by offering insight into cross- domain architecture relationships, typically through projections and intersections of underlying models, but also by means of analytical techniques.

Použito v metodice