Rozhraní aplikace

Bod přístupu, kde je aplikační služba zpřístupněna uživateli nebo jinému komponentu aplikace.


Application Interface

A point of access where an application service is made available to a user or another application component.

Použito v metodice