Rozhraní aplikace

Bod přístupu, kde je aplikační služba zpřístupněna uživateli nebo jinému komponentu aplikace.

Použito v metodice