Rozšíření implementace a migrace

Rozšíření aplikace ArchiMate, která přidává koncepty pro podporu fází cyklu vývojového cyklu architektury týkající se implementace a migrace architektur.


Implementation and Migration Extension

Extension of ArchiMate that adds concepts to support the phases in the architecture development cycle related to the implementation and migration of architectures.

Použito v metodice