Rozšíření motivace

Rozšíření aplikace ArchiMate, která přidává motivační koncepty k řešení způsobu, jakým je Enterprise Architecture přizpůsobena kontextu.


Motivation Extension

Extension of ArchiMate that adds motivational concepts to address the way the Enterprise Architecture is aligned to its context.

Použito v metodice