Sdružení

Modeluje vztah mezi objekty, které nejsou pokryty jiným, konkrétnějším vztahem.

Použito v metodice