Sdružení

Modeluje vztah mezi objekty, které nejsou pokryty jiným, konkrétnějším vztahem.


Association

Models a relationship between objects that is not covered by another, more specific relationship.

Použito v metodice