Servis

Jednotka funkčnosti, kterou systém vystavuje svému prostředí, a zároveň skrývá vnitřní operace, která poskytuje určitou hodnotu (měnovou nebo jinou).


Service

A unit of functionality that a system exposes to its environment, while hiding internal operations, which provides a certain value (monetary or otherwise).

Použito v metodice