Seskupování

Označuje, že objekty patří k sobě na základě některých společných vlastností.


Grouping

Indicates that objects belong together based on some common characteristic.

Použito v metodice