Síť

Komunikační médium mezi dvěma nebo více zařízeními.


Network

A communication medium between two or more devices.

Použito v metodice