Složení

Označuje, že objekt je složen z jednoho nebo více jiných objektů.


Composition

Indicates that an object is composed of one or more other objects.

Použito v metodice