Smlouva

Formální nebo neformální specifikace dohody, která specifikuje práva a povinnosti spojené s produktem.


Contract

A formal or informal specification of an agreement that specifies the rights and obligations associated with a product.

Použito v metodice