Součást aplikace

Modulární, nasazitelná a vyměnitelná část softwarového systému, která zapouzdřuje své chování a data a odhaluje je prostřednictvím sady rozhraní.


Application Component

A modular, deployable, and replaceable part of a software system that encapsulates its behavior and data and exposes these through a set of interfaces.

Použito v metodice