Soudržnost

Názory na úroveň soudržnosti typicky pokrývají více vrstev nebo více aspektů a obvykle se zabývají zúčastněnými stranami, jako jsou provozní manažeři odpovědní za soubor služeb IT nebo obchodních procesů.


Coherence

Views on the coherence level typically span multiple layers or multiple aspects, and typically address stakeholders such as operational managers responsible for a collection of IT services or business processes.

Použito v metodice