Specializace

Označuje, že objekt je specializací jiného objektu.


Specialization

Indicates that an object is a specialization of another object. 

Použito v metodice