Spolupráce

(Dočasné) seskupení (nebo agregace) dvou nebo více strukturních prvků, které společně provádějí určité kolektivní chování.


Collaboration

A (temporary) grouping (or aggregation) of two or more structure elements, working together to perform some collective behavior.

Použito v metodice