Spolupráce aplikací

Souhrn dvou nebo více komponent aplikací, které spolupracují při provádění kolektivního chování.


Application Collaboration

An aggregate of two or more application components that work together to perform collective behavior.

Použito v metodice