Spolupráce aplikací

Souhrn dvou nebo více komponent aplikací, které spolupracují při provádění kolektivního chování.

Použito v metodice