Spouštění

Popisuje časové nebo kauzální vztahy mezi procesy, funkcemi, interakci a událostmi.


Triggering

Describes the temporal or causal relationships between processes, functions, interactions, and events.

Použito v metodice