Stanovisko partnerů

Umožňuje analytikovi modelovat zúčastněné strany, interní a externí ovladače pro změnu a hodnocení těchto ovladačů.


Stakeholder Viewpoint

Allows the analyst to model the stakeholders, the internal and external drivers for change, and the assessments of these drivers.

Použito v metodice