Struktura aplikace

Zobrazuje strukturu jedné nebo více aplikací nebo komponent.


Application Structure Viewpoint

Shows the structure of one or more applications or components.

Použito v metodice