Struktura aplikace

Zobrazuje strukturu jedné nebo více aplikací nebo komponent.

Použito v metodice