Systémový software

Softwarové prostředí pro specifické typy komponent a objektů, které jsou na něm nasazovány ve formě artefaktů.


System Software

A software environment for specific types of components and objects that are deployed on it in the form of artifacts.

Použito v metodice