Technologická vrstva

Nabízí infrastrukturní služby potřebné pro spouštění aplikací, realizované počítačovým a komunikačním hardwarem a systémovým softwarem.


Technology Layer

Offers infrastructure services needed to run applications, realized by computer and communication hardware and system software.

Použito v metodice