Úkol

Spojuje aktivní prvky (např. Obchodní role nebo komponenty aplikací) s jednotkami chování, které provádějí, nebo obchodními partnery s obchodními rolemi, které jim plní.


Assignment

Links active elements (e.g., business roles or application components) with units of behavior that are performed by them, or business actors with business roles that are fulfilled by them.

Použito v metodice