Úvodní pohled

Vytvoří podmnožinu plného jazyka ArchiMate pomocí zjednodušeného zápisu.


Introductory Viewpoint

Forms a subset of the full ArchiMate language using a simplified notation.

Použito v metodice