Úvodní pohled

Vytvoří podmnožinu plného jazyka ArchiMate pomocí zjednodušeného zápisu.

Použito v metodice