Uzel

Výpočetní zdroj, na kterém mohou být artefakty uloženy nebo nasazeny k provedení.


Node

A computational resource upon which artifacts may be stored or deployed for execution.

Použito v metodice