Uživatelský pohled na aplikaci

Popisuje, jak se aplikace používají k podpoře jednoho nebo více obchodních procesů a jak jsou používány jinými aplikacemi.


Application Usage Viewpoint

Describes how applications are used to support one or more business processes, and how they are used by other applications.

Použito v metodice