Vliv vztahů

Modely, které některé motivační prvky mají pozitivní nebo negativní vliv na realizaci jiného motivačního prvku.


Influence Relationship

Models that some motivational element has a positive or negative influence on the realization of another motivational element.

Použito v metodice