Vrstvený pohled

Zobrazuje několik vrstev a aspektů architektury Enterprise v jednom diagramu.


Layered Viewpoint

Pictures several layers and aspects of an Enterprise Architecture in one diagram.

Použito v metodice