Význam

Odborné znalosti přítomné v obchodním objektu nebo jeho zastoupení, vzhledem k určitému kontextu.


Meaning

The knowledge or expertise present in a business object or its representation, given a particular context.

Použito v metodice