Základní prvek

Generický koncept, který může odkazovat na některý z konceptů v ArchiMate Core.


Core Element

Generic concept that may refer to any of the concepts in the ArchiMate Core.

Použito v metodice