Zásada

Normativní vlastnost všech systémů v daném kontextu, nebo způsob, jakým jsou realizovány.


Principle

A normative property of all systems in a given context, or the way in which they are realized.

Použito v metodice