Zúčastněné strany

Úloha jednotlivce, týmu nebo organizace (nebo jejích tříd), která zastupuje jejich zájmy nebo obavy týkající se výsledku architektury.


Stakeholder

The role of an individual, team, or organization (or classes thereof) that represents their interests in, or concerns relative to, the outcome of the architecture.

Použito v metodice