Akceptovat

Odpověď na rizika

Riziková reakce na hrozbu, při níž dochází k vědomému a úmyslnému rozhodnutí, aby se hrozba zachovala, protože bylo zjištěno, že je ekonomičtější, než aby se pokusila o reakci na reakci na rizika. Tato hrozba by měla být i nadále sledována, aby se zajistilo, že bude i nadále přijatelná.


Accept

Risk response

A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The threat should continue to be monitored to ensure that it remains tolerable.

Použito v metodice