Balík služeb

Dvě nebo více služeb, které byly spojeny tak, aby nabízely řešení konkrétnímu typu potřeb zákazníků nebo podporovaly konkrétní obchodní výsledky. Balík služeb se může skládat z kombinace základních služeb, umožnění služeb a posílení služeb.

Balíček služeb poskytuje určitou míru užitečnosti a záruky. Zákazníkům může být nabídnuta možnost volby a záruky prostřednictvím jedné nebo více možností služby.


Service package

Two or more services that have been combined to offer a solution to a specific type of customer need or to underpin specific business outcomes. A service package can consist of a combination of core services, enabling services and enhancing services.

A service package provides a specific level of utility and warranty. Customers may be offered a choice of utility and warranty through one or more service options. See also IT service.

Použito v metodice