Margin

Možnost, kterou má program k dosažení svého plánu, výhod a obchodního případu.


Margin

The exibility that a programme has for achieving its blueprint, benefits and business case.

Použito v metodice