Margin

Možnost, kterou má program k dosažení svého plánu, výhod a obchodního případu.

Použito v metodice