Matice kompetencí

Model, který slouží k definování rolí a povinností. RACI je zodpovědný, zodpovědný, konzultovaný a informovaný.


Authority matrix

A model used to help define roles and responsibilities. RACI stands for responsible, accountable, consulted and informed.

Použito v metodice