MoR

Řízení rizik

Systémové uplatňování politik, postupů, metod a postupů při posuzování a vyhodnocování rizik a následné plánování a provádění reakcí na rizika. To poskytuje disciplinované prostředí pro aktivní rozhodování.

Použito v metodice