MoR

Řízení rizik

Systémové uplatňování politik, postupů, metod a postupů při posuzování a vyhodnocování rizik a následné plánování a provádění reakcí na rizika. To poskytuje disciplinované prostředí pro aktivní rozhodování.


MoR

Management of Risk

Systemic application of policies, procedures, methods and practices to the tasks of identifying and assessing risks, and then planning and implementing risk responses. This provides a disciplined environment for proactive decision-making.

Použito v metodice