Obchodní jednotka

Generic - Logický prvek nebo součást společnosti.

ITIL - Segment podniku, který má své vlastní plány, metriky, příjmy a náklady. Každá obchodní jednotka vlastní aktiva a používá je k vytváření hodnoty pro zákazníky ve formě zboží a služeb.

PPM - Diskrétní součást organizace.


Business unit

Generic – A logical element or component of a company.

ITIL – A segment of the business that has its own plans, metrics, income and costs. Each business unit owns assets and uses these to create value for customers in the form of goods and services.

PPM – A discrete component of an organization.

Použito v metodice