Oznámení o zahájení projektu

Poradenství hostitelskému místu, odkud se projekt chystá zahájit, a vyžádá si požadované služby podpory projektu.


Project start-up notification

Advice to the host location that the project is about to start and requesting any required project support services.

Použito v metodice