PDCA

Plan-Do-Check-Act

Čtyřstupňový cyklus pro řízení procesů, připsaný Edwardovi Demingovi. Plan-Do-Check-Act se také nazývá Deming cyklus. Plán - navrhnout nebo revidovat procesy, které podporují IT služby, Do - implementujte plán a řídí procesy, kontrola - měření procesů a služeb IT, srovnání s cíli a vytváření zpráv, zákon - naplánujte a proveďte změny ke zlepšení procesů.


PDCA

Plan-Do-Check-Act

A four-stage cycle for process management, attributed to Edward Deming. Plan-Do-Check-Act is also called the Deming Cycle. Plan – design or revise processes that support the IT services, Do – implement the plan and manage the processes, Check – measure the processes and IT services, compare with objectives and produce reports, Act – plan and implement changes to improve the processes.

Použito v metodice