PMBOK

Project Management Body of Knowledge

Standard pro řízení projektů, který udržuje a publikuje Institut pro řízení projektů.


PMBOK

Project Management Body of Knowledge

A project management standard maintained and published by the Project Management Institute.

Použito v metodice