SLR

Požadavek úrovně služeb

Zákaznický požadavek na aspekt IT služby. Požadavky na úroveň služeb jsou založeny na obchodních cílech a používají se k vyjednávání dohodnutých cílů na úrovni služeb.


SLR

Service level requirement

A customer requirement for an aspect of an IT service. Service level requirements are based on business objectives and used to negotiate agreed service level targets.

Použito v metodice