SMO

Cíl údržby služby

Očekávaný čas, kdy nebude konfigurační položka k dispozici v důsledku plánované údržby.


SMO

Service maintenance objective

The expected time that a configuration item will be unavailable due to planned maintenance activity.

Použito v metodice