SOR

Vyjádření požadavků

Doklad obsahující všechny požadavky na nákup produktu nebo novou nebo změněnou službu IT.

Použito v metodice