SOR

Vyjádření požadavků

Doklad obsahující všechny požadavky na nákup produktu nebo novou nebo změněnou službu IT.


SOR

Statement of requirements

A document containing all requirements for a product purchase, or a new or changed IT service.

Použito v metodice