Žádost o změnu

Proces odpovědný za řízení životního cyklu všech požadavků na služby.


Request fulfilment

The process responsible for managing the lifecycle of all service requests.

Použito v metodice