Zvýrazněte zprávu

Časově řízená zpráva od projektového manažera k projektovému výboru o vývoji scény.


Highlight report

A time-driven report from the project manager to the project board on stage progress.

Použito v metodice