CFCP

Profesionální certifikovaná funkční kontinuita

Úroveň certifikace CFCP je určena jednotlivcům, kteří prokázali znalosti a pracovní zkušenosti v oblasti průmyslové kontinuity / obnovy po havárii. Úroveň vyžaduje více než dva roky zkušeností. Žadatelé musí být schopni prokázat specifické a praktické zkušenosti ve třech předmětech odborné praxe.


CFCP

Certified Functional Continuity Professional

The CFCP level of certification is for individuals who have demonstrated knowledge and working experience in the business continuity/disaster recovery industry. The level requires more than two years of experience. Applicants must be able to demonstrate specific and practical experience in three of the subject matter areas of the Professional Practices.

Použito v metodice