ERT

Tým pro nouzovou reakci

Kvalifikovaní a autorizovaní pracovníci, kteří byli vyškoleni k okamžité pomoci.


ERT

Emergency Response Team

Qualified and authorized personnel who have been trained to provide immediate assistance.

Použito v metodice