Horký pohotovostní režim

Termín, který je obvykle vyhrazen pro obnovu technologie. Alternativní způsob zpracování, který minimalizuje prostoje, takže nedochází ke ztrátě zpracování. Obvykle se jedná o použití pohotovostního systému nebo webu, který je trvale připojen k podnikovým uživatelům a je často používán k zaznamenávání transakcí v tandemu s primárním systémem.


Hot Standby

A term that is normally reserved for Technology Recovery. An alternate means of processing that minimises downtime so that no loss of processing occurs. Usually involves the use of a standby system or site that is permanently connected to business users and is often used to record transactions in tandem with the primary system.

Použito v metodice