Kritická aplikace

Aplikace, které podporují podnikatelské činnosti nebo procesy, které nemohly být přerušeny nebo nedostupné po dobu 24 hodin nebo méně, aniž by došlo k významnému ohrožení organizace.


Mission-Critical Application

Applications that support business activities or processes that could not be interrupted or unavailable for 24 hours or less without significantly jeopardizing the organization.

Použito v metodice