Kvantifikace

Objektivní míra závažnosti rizika nebo dopadu, často měřená z finančního nebo regulačního hlediska.


Quantification

The objective measure of the seriousness of risk or impact, often measured in financial or regulatory terms.

Použito v metodice