Vital Record

Počítačový nebo papírový záznam, který je považován za zásadní pro pokračování v podnikání po E / I / C.


Vital Record

Computerised or paper record which is considered to be essential to the continuation of the business following an E/I/C.

Použito v metodice